top of page
Green Frosting Cupcakes
Girls Having Fun
Ferris Wheel
Girls in Nature
City Cycle
Teenage Boys
Pencils
Toy Plane

K i n d e r e n

Het is voor kinderen meestal al moeilijk genoeg dat hun ouders niet meer samen zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er rekening met hen gehouden wordt en dat zij de steun ontvangen die zij heel hard nodig hebben. Partners met kinderen blijven immers ook na een scheiding te allen tijde in ieder geval ouders en zullen een manier moeten vinden om samen de ouderrol een nieuwe invulling te gevenZeker wanneer er kinderen zijn is het belangrijk de belangen te verwerken in afspraken voor een nieuwe toekomst. 

Handige en/of interessante links:

Ouderschapsplan:

Wanneer er minderjarige kinderen zijn, is het opstellen van een ouderschapsplan bij scheiding wettelijk verplicht. Dit plan moet ervoor zorgen dat er duidelijkheid is hoe de invulling van het ouderschap geregeld wordt en daarmee rust creëert.

In het ouderschapsplan dienen tenminste afspraken over de volgende aspecten te worden opgenomen;

 • De verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen.

 • De kosten van de verzorging en de opvoeding (kinderalimentatie).

 • Hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast wordt het plan meestal aangevuld met afspraken die ouders belangrijk vinden voor hun kinderen. De onderwerpen waar discussie over kunnen ontstaan zijn tevens nuttig om in het plan op te nemen. De ervaring leert dat het opstellen van een ouderschapsplan maatwerk is. Voor zowel ouders als voor de kinderen is het belangrijk dat er duidelijkheid is. 

Scheidingsmelding

Kinderen wil je pijn besparen en daarom is de scheidingsmelding moeilijk. Logisch dat je dit nog even wilt uitstellen wanneer je zelf nog erg emotioneel bent. Wacht echter niet te lang, want het is nog veel pijnlijker als kinderen van anderen moeten horen dat hun ouders gaan scheiden en bovendien pikken kinderen kleine signalen vaak feilloos op. Het wordt alleen maar moeilijker als kinderen hier hun eigen verklaringen aan geven.

 

Hoe vertel je het?

 

Het is essentieel er vooraf goed over na te denken en met elkaar te bespreken hoe en wat jullie gaan vertellen. Bedenk vooraf wat de vragen van de kinderen zouden kunnen zijn en bespreek met elkaar de antwoorden op deze vragen.

Tips;

 • Zoek een rustig moment uit wanneer het hele gezin bij elkaar is, zodat jullie achteraf nog mogelijkheden hebben om, eventueel afzonderlijk, vragen te beantwoorden. Het liefst voor een weekend of schoolvakantie. 

 • Het is het beste om samen te vertellen dat jullie hebben besloten uit elkaar te gaan. Wees duidelijk en concreet. Leg uit dat het niet hun schuld is en dat ze er geen invloed op (kunnen) hebben en dat de scheiding definitief is. Voorkom valse hoop.

 • Benadruk dat de liefde voor hun nooit over gaat. Bij jonge kinderen kun je bijvoorbeeld vertellen dat de verliefdheid over is. Verschillende vormen van 'houden van' kan op een jonge leeftijd nog te ingewikkeld zijn.

 • Zorg ervoor dat het voor de kinderen duidelijk is dat zij niet hoeven te kiezen.

 • Spreek niet in negatieve bewoordingen over elkaar. Realiseer je dat jullie kind 50% van jullie beiden heeft en dat wanneer je je negatief uitlaat over de ander dat je je kind daardoor belast en kwetst.

 • Bespreek hoe het op school verteld wordt. Sommige kinderen willen het graag zelf vertellen, terwijl andere kinderen geholpen zijn wanneer de leerkracht dit voor hem of haar aan de klas verteld. Informeer school, familie, opvang, ouders van vriendjes, etc.

 • Realiseer je dat kinderen tijd nodig hebben om te verwerken wat er is gebeurd. Er zullen nog meer gesprekken nodig zijn om beseffen wat de nieuwe situatie inhoudt. Wanneer kinderen er niet over praten en geen vragen stellen, begin er dan zelf af en toe over. Zorg dat het bespreekbaar blijft en vraag naar hun gevoelens, ondanks dat het verdrietig is. Geef je kind de kans om met anderen te praten. Soms is het gemakkelijker met bijvoorbeeld een oma, opa, leerkracht of tante over de scheiding te praten.

 • Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Het vertrouwen van de kinderen zal in de nieuwe situatie weer moeten groeien. Zorg er dus met elkaar voor dat het duidelijk is voor de kinderen wat er gebeurt en kom je afspraken na. Wanneer er afspraken worden gemaakt die niet worden nageleefd, is het voor kinderen onmogelijk vertrouwen in de nieuwe situatie te krijgen. 

 • Laat het gewone leven voor de kinderen zo veel mogelijk doorgaan.

bottom of page