top of page

Familiemediation

Wanneer er een conflict in de familiesfeer ontstaat heeft dat niet alleen invloed op jezelf, maar ook op je omgeving. Conflicten kunnen onder andere gaan over een scheiding, erfenis en relaties en zijn in sommige gevallen zo hoog oplopen, dat een juridische procedure de enige oplossing lijkt. De gang naar de rechtbank heeft echter vrijwel nooit een weg terug naar een prettige sfeer en relatie.

Familiemediation helpt om belangen af te stemmen, communicatie weer op gang te brengen en een gezamenlijk doel uit te werken. Dit doel is altijd het herstellen van vertrouwen en overeenstemming te bereiken op een wijze waar iedereen zich goed bij voelt en verder mee kan. Om dit te bereiken zullen de persoonlijke belangen moeten worden omgezet in een gezamenlijk belang.

Mediation is een proces van groei en verandering en inzetbaar in ieder conflict waar er nog bereidheid is een oplossing te vinden.

COUrage is what it takes to stand up and speak

courage is also what it takes to sit down and listen

 

-sir winston churchill- 

bottom of page