top of page

financiën en scheiden

Bij een scheiding krijg je altijd te maken met de financiële consequenties van de scheiding.

Waarschijnlijk zijn de financiën het laatste waar je over wilt nadenken.

Juist nu is het belangrijk geldzaken goed te regelen, overzicht te hebben en vooruit te denken. 

STAP 1: Bereid je voor!

Zorg dat je alle documenten en informatie die betrekking hebben op de financiën bij elkaar hebt.

KOSTEN VAN EEN SCHEIDING

Het is lastig vooraf te bepalen wat een scheiding precies kost. Wanneer je met elkaar bereid bent samen tot oplossingen en afspraken te komen en via de mediator de scheiding met elkaar regelt, scheelt je dat een aanzienlijk bedrag.

Wanneer je beiden een eigen advocaat in de arm neemt en elkaar tegenwerkt, kunnen de kosten zomaar oplopen tot tienduizenden euro's.

 

De gemiddelde kosten voor een volledig afgeronde scheiding bij een mediator bedragen € 2.500,-

Jullie kunnen samen afspreken hoe deze kosten worden verdeeld.

 

TIP: De kosten die gemaakt worden voor het tot stand komen van alimentatie zijn alleen aftrekbaar voor diegene die de alimentatie ontvangt. Laat daarom de declaratie bij de mediator splitsen.

BOEDELVERDELING

  • Wat moet er verdeeld worden (maak een inventarisatie)

  • Bepaal (samen) de waarde van de inboedel

  • Maak een verdeling (in overleg)

  • Wat is het verschil in waarde van deze verdeling?

Verknochte goederen; sieraden, kleding, erfenissen of schenkingen vallen in principe buiten het gemeenschappelijk eigendom.

Het verschil in waarde van de verdeling moet met de ander verrekend worden. Hier kunnen jullie samen afspraken over maken. 

ALIMENTATIE

Partneralimentatie

Ex-partners die getrouwd zijn geweest of geregistreerd partnerschap hadden, zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden.

Wanneer jij of je ex-partner na de scheiding onvoldoende inkomsten hebben, dan kan de ander om partneralimentatie gevraagd worden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de behoefte en draagkracht.

Jullie kunnen hier samen, of in overleg met de mediator, afspraken over maken. Ook kunnen jullie de mediator om een berekening vragen. Komen jullie er samen niet uit, dan kan de rechter een bedrag vaststellen.

Let op: Kinderalimentatie gaat altijd voor partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Hebben jullie samen kinderen onder de 21 jaar, dan moeten jullie samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. 

Jullie kunnen hierover samen afspraken maken en deze opnemen in het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt uiteindelijk het bedrag. Wanneer dit bedrag volgens de rechter te laag is, dan stelt hij een hoger bedrag vast. 

De mediator kan voor jullie een objectieve berekening maken.

 

Wijzigingen van de situatie kunnen tot wijzigingen van de afspraken geven leiden. 

Alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast conform de indexering van dat jaar. De hoogte van de indexering wordt in november bekend gemaakt en gaat ieder jaar per 1 januari automatisch in.

PENSIOEN

Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen moet verdeeld worden. Als ex-partners hebben ook jullie recht op elkaars nabestaanden-pensioen. 

Jullie mogen hier samen andere afspraken over maken, zolang jullie het met elkaar eens zijn/worden.

Het is belangrijk om te weten hoe jouw pensioensituatie er uit komt te zien en wat de scheiding voor consequenties heeft.

TESTAMENT

Check of je testament na je scheiding volgens jouw wensen is. Deze wensen zijn meestal anders dan tijdens een huwelijk of samenwonen.

Een ex-partner kan soms (bijvoorbeeld via de kinderen) nog aanspraak maken op de erfenis. Wanneer je dit wilt voorkomen is het raadzaam door een notaris dit te laten uitsluiten.

Wanneer er een ontsnappings-clausule in het testament staat opgenomen is de ex-partner sowieso uitgesloten wanneer de samenwoning is verbroken of het huwelijk is beëindigd.

bottom of page